Ποδηλατάδα Στη Λάρισα

Ποδηλατάδα στους πεζoδρόμους της Λάρισας, αφήνοντας μία γλυκιά νότα Jam & Jelly!!!